Een nieuwe ontwikkeling: Collectieve Systemic Rituals

De laatste jaren is het aandeel collectieve Systemic Rituals in mijn groepen geleidelijk aan steeds groter geworden: van de aangeboden rituelen in een willekeurige training kunnen in minstens de helft van de gevallen alle deelnemers die dat willen meedoen. In de collectieve Systemic Rituals wordt er gebruikt gemaakt van plattegronden waarop verschillende archetypische posities mogelijk zijn. De deelnemers bepalen binnen de geboden structuur steeds zelf waar ze staan en hoe lang ze daar blijven, en ze creëren zo een eigen pad door het ritueel heen. Door een individuele invulling te geven aan de vooraf gedefinieerde archaïsche rollen doorleeft elke deelnemer in elk ritueel een heel persoonlijke reis. Omdat het collectieve werk steeds veel waardering vindt bij deelnemers, ben ik begonnen om enkele seminars te plannen waarin geen persoonlijke opstellingen worden gedaan. De eerste daarvan vond plaats op 1 oktober 2016 in Amsterdam. Ook in andere landen zullen er groepen volgens dit nieuwe format worden gepland, bijvoorbeeld in Paris in februarie 2017. Ik blijf echter ook gewoon de groepen geven waarin individuele opstellingen en rituelen hun plek behouden.