Track van CD Athalbero: Birthing the Ancestors

Ik heb videomaker Ceven Knowles gevraagd om een video te maken voor een van de tracks van Athalbero, de CD die later in 2016 zal verschijnen. Hij gebruikte daarvoor de oud-Noorse techniek van skrying als inspiratiebron: liggend op de grond, door de gaten die in het wolkendek ontstaan opstijgen naar de bovenwereld om daar met de voorouders en spirits te communiceren.